bl虐心小说打包下载

领先的 bl虐心小说打包下载 - 全部免费

在 bl虐心小说打包下载,丹轩无奈偏头望向芷水近在咫尺的面颊肃然道芷水姑娘其实有些话我第一次见你的时候就想说只是不知道该如何开口!

可是此时的何逾恐怕绝对想不到他不仅是在这一点上小看了丹轩这个少年身上还有太多的优点他还没看到呢!

bl虐心小说打包下载

bl虐心小说打包下载

丹轩坐于马上身材魁梧的孙涛指着前方的一座城池囔声道丹兄弟前面便是皇极城了!

尉迟凌岚闻言则是一阵无奈白了果儿一眼道你们爷俩还真都是吃货一天到晚都不想别的!

穿越np小说txt

你放心果儿我一定说到做到丹轩的话依然很轻一直低垂着眼帘自始至终都没有抬头看雷方敖等人一眼。

丹轩从美妇人身上收回目光盘膝而坐缓缓进入了修炼状态对于一个背负仇恨的少年来说他如今的实力离回到南川还远远不够他唯有不断地努力不断地修炼才能终有一天以王者的姿态回到南川大陆去完成那个自己如今最渴望的任务!

小说阅读网穿越文

凌天轻哼一声这里已经过了阜阳岭山贼已经几乎没有了否则他也断然不会就这么让依络二人离开营地。

然而还没待丹轩说话孙涛和卢宾便已经将卫果儿认出来了何逾闻言转过头一看却同样惊讶道小姐你怎么会出现在这里?

从何入手?

所有人魔龙雇佣团的兄弟们都惊呆了这少年也太可怕了吧仅仅一招便将他们崇拜至极的秦副团长轰飞了出去简直就是骇人听闻!

凌天笑着点头坐在丹轩身边望着面前的火堆沉默了半晌才道兄弟们都想感谢你的救命之恩呢老夫能看出来你应该不是个缺钱的人!

空地上所有人都惊呆地望着那个在空中急速滑下的少年这一刻时间好似忽然静止了。《76玄幻小说网》。

整个院子里忽然变得鸦雀无声起来所有人都有些呆滞地望着丹轩和秦涵感觉到一种浓浓的杀意正在升腾。《风流韵事小说》。

★Dalen超级蜘蛛池QQ:11890407★

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294